MENTORLUK

Profesyonel Koçluk Eğitimini tamamlamış Koçların tecrübeli ve akredite (ACC veya PCC) bir Koçun mentorluğunda kendilerini geliştirme sürecidir.

Süresi; 10 saat (7 saat grup olarak, 3 saat bire bir)
Mentorluk İçeriği;

 • Koçluk becerilerinin tartışılması ve becerilerinin geliştirilmesi yollarının araştırılması
 • Koçlukta yeni araçların yeni sonuçlarının keşfedilmesi
 • Mentorluk sürecinde iki yöntem uygulanır; bire bir ve grup çalışması. Her iki yöntemde deneyimli bir Mentor; yeni veya genç bir Koç ile yakın iş birliği içerisinde çalışarak, bilgi, algı ve ilişkilerini paylaşır

PRACTICUM

Practicum, House of Human koçlarına; ilk 4 modülde öğrendiklerini yoğun bir uygulama programı eşliğinde hayata geçirme olanağı sağlar. Bu program sürecinde yaptıkları koçluklarda derinleşme, emin adımlarla ilerleme, geribildirimler ve farkındalıklarla yoğun bir gelişme süreci yaşanır.
Practicum’da Koçluk yaparak, düşünerek, fark ederek, yeniyi planlayarak, yaratarak ve meslektaş ve mentörlerinizle konuşarak, koçluk ve geribildirim alarak öğrenme sağlanır.

Süresi; Pratik Programı (21 Saat) & Klasör Hazırlığı (13 Saat)
Toplam: 34 Saat

 • Koçluk pratikleri yapılması
 • Koçluklarına ilişkin kişisel değerlendirme ve farkındalıklar
 • Grup içi koçluklar ve meslektaşlarından alınan geri bildirimler
 • HOH Koçluk Programları Liderlerinden alınan süpervizyon
 • Birbirlerinden bireysel konularına koçluk alma
 • Danışan olarak tekrar koçluk sürecini deneyimleme
 • ICF Koçluk Yetkinliklerinin beklenti ve gereklerine dair detaylı öğrenme ve geribildirimler
 • ICF Etik Kuralları öğretileri üzerine çalışma ve tartışma olanağı

HOH Practicum zaman planı: Practicum sürecin tamamlanması 6 aya yayılacaktır. Ayda 3 saat yüzyüze sınıf çalışması olacak ve bununla beraber tele-sınıflar, koçluk uygulamaları, ödevler, koçluk kayıtları alma, koçluk kayıtlarına geribildirimler, supervizyonlar ve diğer çalışmalar paralel olarak yürütülecektir.

BÜTÜNLEYİCİ ÖĞRENME

Programın müfredatını desteklemek veya geliştirmek için “Ek Öğrenme Malzemeleri” (okuma, yazma, araştırma vb.) sunmak ve dersin öğrenme çıktıları ve içeriği ile ilgilidir.

Süresi; 20 Saat

 • Koçluk Yeterlilikleri; (2 saat) Okuma ve yazma, http://coachfederation.org/blog üzerinde grup tartışmalarına katılma, koçluk yetkinlikleri konusunda sorulan 5 soruluk test
 • Video: (5 saat) Educare TV videoları, HOH youtube hesap videoları, BBC hayal video
 • Grup çalışması (3 saat)
 • Modül 1’de Etik İlkeler ve ICF Yeterlilikleri ödevi (1 saat)
 • Neler Oluyor (2 saat) bilgi ve deneyimleri paylaşma
 • Okuma kitapları (10 saat)
Bilgi ve Kayıt Formu