ÜRETKEN LİDERLİK (CO-PRODUCTIVE LEADERSHIP)

House Of Human olarak kurumlarımızın ihtiyacı olan liderlik anlayışının “Üretken Liderlik (Co-Productive Leadership)” olduğunu tespit ettik.
Üretken Liderlik, “birlikte, sürekli üreten ve geliştiren” bir liderlik anlayışıdır. İş ve insan odağı yüksek bir kurum kültürünü hedefler. Farklı liderlik stillerini birlikte üretme amacına yönlendirir.

Kurumlarımızın gelişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iş odağını da insan odağını da ön planda tutan liderlik anlayışına ihtiyaç vardır. Biz bu anlayışı ideal liderlik olarak tanımlayabiliriz. Ancak birçok kurumumuzda liderlerimizin ideal liderlik yaklaşımları yerine insanı ön planda tutan motivasyon odaklı Babacan Liderlik ve işi ön planda tutan hedef odaklı Otokratik Liderlik sitillerini kullandıklarını görüyoruz.

Kurumlarda farklı liderlik stillerinin hizmet edeceği kurumsal liderlik anlayışı tanımlanmadığı ve liderler bu anlayışa göre donatılmadığı için; Babacan Liderliğin zaman içerisinde “Göz Yuman Liderliğe”, Otokratik Liderliğin ise “Baskıcı Liderliğe” dönüştüğü görülmektedir.

House of Human yetersiz, baskıcı ve göz yuman liderlik alışkanlıklarından kurtulmuş üretken liderlik anlayışını benimsemiş lider kadroları yetiştirmekte ve organize etmektedir.

Strateji, Vizyon, Değerler Oluşturma (Vizyon Yolculuğu)

Liderlik Modelini Kurma ve Yaşatma

Lider / Yönetici Yetiştirme

Üst Düzey Yönetici Koçluğu (CEO Coaching)

Bilgi ve Kayıt Formu