ASSOCIATION FOR COACHING HAKKINDA

Okulumuz mezunu ICF sertifikalı koçlar, Association for Coaching (AC) Derneği koçluk akreditasyonuna başvurabilirler. Bu başvurularını Türkçe yapabilirler. Konu hakkında sık sorulan soruları bilgi edinmeniz için aşağıda paylaşıyoruz.

1. Akreditasyon niçin önemlidir?

Koçluk sektörü artık gerek birey gerekse kurumlar olsun koçluk hizmetlerini satın alan tarafların koçlar arasında karşılaştırma ve ayrım yapılabilmesini sağlayacak yolların bulunmasını talep edebilecekleri bir olgunluk düzeyine ulaştı. Kurumlar, bu konuda yatırım yapmadan önce görevlendirecekleri koçun etkili olma olasılığının yüksek olduğunu, arkasında bir Mesleki Üyelik Örgütü bulunduğunu ve verilecek hizmetin amaca uygun olduğunu bilmek istiyorlar. Akreditasyon, bu koçların kendilerini yüksek mesleki standartlar karşısında değerlendirmiş olduklarını gösteriyor ve koçluk hizmetini satın alan taraflara koçların deneyim seviyesi ile yetkinlikleri konusunda güvence sunuyor.

Akreditasyon sürecinin kanıta dayalı yapısı, koçların ilgili kriterleri karşılamak adına ciddi zaman harcayarak ve bu konuya büyük özen göstererek müşteriye özenle yaklaşma ve kişisel gelişim konularındaki kararlılıklarını kanıtlamalarını gerektiriyor. Akreditasyon kötü uygulamaları tamamen ortadan kaldıramasa da, Koçlar, Mentorlar ve Süpervizörlere yönelik Küresel Etik Kuralları ile birlikte mükemmellik standartlarını teşvik ediyor. 

2. Akreditasyon koçlar için zorunlu olmalı mı?

Akreditasyon kötü uygulamaları tek başına asla ortadan kaldıramaz. Bununla birlikte, özellikle etkili bir Koçlar, Mentorlar ve Süpervizörlere yönelik Küresel Etik Kuralları bütünüyle birlikte kullanıldığında kötü uygulamaların ortaya çıkma olasılığını asgari seviyeye indirir. Profesyonel bir bakış açısıyla, akreditasyon kamuoyuna ve koçluk hizmetlerini satın alan taraflara müşterilerine özen gösteren yetkin koçları tespit etme olanağı sunar. AC, aşağıdaki niteliklerde üyelik sahibi AC Üyelerine kendisi akreditasyon sunmaktadır:

 • AC Tam Üyesi – MAC
 • AC Koçluk ve Eğitim Kurumları – OMAC (öncelikli iletişim kişisi ve belirlenen temsilci olarak)
 • AC Gönüllüsü ve Topluluk Üyesi – VMAC (öncelikli iletişim kişisi ve belirlenen temsilci olarak)
 • AC Kurumsal Üyesi – CMAC (öncelikli iletişim kişisi ve belirlenen temsilci olarak)

3. Zaten koçluk ile ilgili bir yeterlilik belgesine sahibim. niçin akreditasyona da ihtiyacım olsun?

 • Koçluk piyasası her geçen gün daha da zorlayıcı hale geliyor ve alıcılar istihdam ettikleri koçların kalitesinden emin olmak istiyorlar. Çalışma akreditasyonu teklifleri temel seçilme niteliklerinden biri haline geliyorsa, alıcılar bunun kanıtlanmasını talep ediyorlar. Yeterlilik belgeleri herhangi bir zamanda belirli düzeyde bir yetkinliğe sahip olduğunuzu gösterirken, akreditasyon buna ilave olarak şunları da gösterir:

  • Bu yetkinliği pratikte kullanıyor olduğunuzu.

  • Müşteriler nezdinde başarılı bir performans sergilediğinizi.

  • Aşağıdaki yöntemlerle profesyonel biçimde çalıştığınızı:

   • Koçlar, Mentorlar ve Süpervizörlere yönelik Küresel Etik Kurallarına uyarak

   • Sürekli mesleki gelişim yaklaşımını benimseyerek

   • Nitelikli bir süpervizör tarafından düzenli ve tutarlı bir şekilde gözetime tabi tutularak

   • Tasarlanmış uygulamaları düzenli olarak gerçekleştirerek

4. Yıllardır koçluk yapıyorum, neden Koç olarak akredite edilmem gerekli olsun?

Kurumsal Üyelerimizin büyük çoğunluğu bize bunun kurum dışından bir koçu görevlendirirken her geçen gün daha önemli bir faktör haline geldiğini ve akredite olan profesyonel koçların sayısının sürekli arttığını söylüyorlar. Ancak, akreditasyon almak yine de sizin tercihinizdir.

5. AC Koç Akreditasyon Planının diğer koçluk örgütleri tarafından sunulan planlardan herhangi bir farkı var mı?

Mesleki koçluk örgütlerinin tümü koçluk standartlarını sürdürme ve koçlukta mükemmellik için gayret gösterme konusunda kararlıdır. AC Planının en önemli ayırt edici özellikleri şunlardır:

 • Akreditasyona giden yolu tarif etmektense, farklı geçmişlere, eğitimlere ve deneyimlere sahip koçları kapsamına alacak şekilde tasarlanmıştır. Plan, açık bir şekilde akademik veya teorik olmak yerine mesleği icra etmeye uygunluk özelliğini taşıyan kişileri akredite etme odaklıdır.
 • Koçların kendilerini yüksek mesleki standartlar karşısında değerlendirmelerine ve koçluk hizmetini satın alan taraflara koçların deneyim seviyesi ile yetkinlikleri konusunda güvence sunulmasına olanak tanır.
 • Plan, sunduğu dört aşamalı yaklaşım sayesinde güncel olarak sahip olduğunuz deneyim ve beceri seviyesinde akreditasyona başvurmanıza ve ardından gelişime dayalı bir ilerleme yolunu izleyerek akreditasyonun ilerleyen seviyelerine geçip acemi bir koçtan oldukça deneyimli bir koça dönüşmenize olanak tanır.
 • Plan, Koç Akreditasyonu ve Yönetici Koç Akreditasyonu olmak üzere aralarından kendinize uygun olanı seçebileceğiniz iki tür akreditasyon seçeneği sunar. Yönetici Koç Akreditasyonu, genellikle kurumsal ortamlarda koçluk yapan kişilerin bu uzmanlık alanında akreditasyon almalarına olanak tanımak üzere tasarlanmıştır. Standartlar bağlamında her iki akreditasyon türü de eşit niteliktedir.

6. Niçin farklı akreditasyon seviyeleri var?

Koçluk hizmeti satın alan kişiler koçluk pazarının her geçen gün daha da bölünmesi gerekçesiyle farklı deneyim ve yetkinlik seviyelerinde koç arayışına girdiklerini bize bildirdikleri için kademeli bir yaklaşım geliştirdik. Bu kişiler bize piyasadaki koç sayısının artmasıyla bir koçu diğerinden ayırt etmenin ve aralarında tercih yapmanın da daha güç hale geldiğini ifade ettiler. Akreditasyon bu konuda hem koça hem de hizmetin alıcısına yardımcı olabilir.

Aynı zamanda, insanlar artık çoğu tam zamanlı olmak üzere koçluğu kendilerine kariyer olarak da seçmeye başladılar. Dolayısıyla, akreditasyon konusunda kademeli bir yaklaşım hem koç adayları hem de oldukça deneyimli koçlar için açık bir kariyer yolu sunuyor. Bir koç olarak çeşitli deneyim seviyelerini yansıtan mesleki tanınma ve statü aracı olarak görev yapıyor.

7. Hangi seviyeye başvurmak gerektiğini nasıl bileceğim?

Lütfen önce AC Koç Akreditasyonuna Genel Bakış belgesine bakın, ardından AC Koç Akreditasyonu Aday Kılavuzunu okuyun ve size en uygun seviyenin hangisi olduğuna buna göre karar verin.  Belirli bir seviyeye başvuruda bulunabilmek için önce o seviye için gereken koçluk deneyimi niteliklerini karşılamanız gerekir.  Ayrıca diğer seçilme niteliklerini karşılamaya ne kadar yakın olduğunuzu ve ilerleyen seviyelerde bir koç olarak sahip olmanız gereken beceri ve yetkinlik seviyelerini de göz önünde bulundurmanız gerekir.

8. Saat bazında yeterli miktarda koçluk eğitimi almadım fakat diğer tüm kriterleri karşılıyorum. Yine de akredite olabilir miyim?

AC kucaklayıcı yapıda bir mesleki koçluk örgütüdür. Deneyimli bir koçsanız, AC sizi bu durumda bile başvuruda bulunmaya teşvik eder. Lütfen AC Koç Akreditasyonu Aday Kılavuzunda yer alan bu konuya özel bilgilere başvurun. AC sizden koçluk ve koçlukla bağlantılı nitelik ve deneyimlerinizin AC tarafından tanımlanan koçluk yetkinliklerini geliştirmeniz konusunda size nasıl destek olduğunu göstermenizi isteyecektir.

9. Hangi plan dahilinde akredite edileceğimi nereden bileceğim?

Yönetici Planı veya genel Koç Planı kapsamında akreditasyon başvurusu yapabilirsiniz. Her iki plan da statü, standartlar ve titizlik seviyesi itibariyle eşittir. Her plan için seçilebilirlik kriterlerini karşılamanız gerekecektir.  Yönetici Planı için bu kriterlerden biri, koçluk deneyiminizin en az %75’inin (kayıtlı saatler) kurumsal bağlamda gerçekleşmiş olmasıdır.

10. Kurumlara sık sık koçluk hizmeti veriyorum. Ancak nadiren üst düzey yöneticilere koçluk yapıyorum. Bu benim Yönetici Koç Akreditasyonu almamı engeller mi?

Yönetici Koç Akreditasyonu için gerekli niteliklere sahip olmak adına sadece üst düzey yöneticilere koçluk yapıyor olmanız gerekmez. Daha alt seviyelerdeki yöneticilere koçluk yapmak da yeterlidir.  Bununla birlikte, koçluk deneyiminizin büyük çoğunluğunun (%75’ten fazlası) kurum ve iş yeri ortamında gerçekleşmiş olması şarttır. Daha fazla bilgiye AC Koç Akreditasyonu Aday Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

11. Bireylerle yaptığım hangi türden çalışmaları koçluk deneyimimin bir parçası olarak sayabilirim?

Bire bir çalışma açısından, sadece bir bireye koçluk yaparken harcadığınız saatleri saymanız beklenir. Koçluk gözetimi, mentorluk, danışmanlık, psikolojik değerlendirmelere ilişkin geri bildirimler verme veya söz konusu bireyin altında çalışan birisiyle görüşme koçluk deneyimine dahil edilmek açısından geçerli değildir.

12. Gruplara, ekiplere ve bireylere koçluk yapıyorum. Bu çalışmalara harcadığım zamanı koçluk saatlerime dahil edebilir miyim?

Kaydedilen koçluk saatleri birey, grup ve ekip koçluğuna harcanan süreleri içerebilir. Akreditasyon açısından grup ve ekip koçluğunu teşkil eden unsurlar hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen AC Koç Akreditasyonu Aday Kılavuzunu okuyun.

13. Çok uzun süredir koçluk yapıyorum. Koçluğa harcadığım toplam mesaiyi kanıtlayan kayıtları nasıl bir araya getirebilirim?

Koçluk deneyiminizle ilgili olarak sürekli kayıt tutmak doğru bir uygulamadır ve akreditasyonunuzun yenilenmesinde de size yardımcı olur. Bununla birlikte, bugüne kadarki koçluk kayıtlarınızı bir araya getirmek için kestiğiniz faturalar dahil olmak üzere eski kayıtlarınızı kullanmanızı tavsiye ederiz.

14. Başvurumu hangi biçimde göndermeliyim?

Başvurular sadece internet üzerinden gönderilmelidir.  AC Koç Akreditasyonu Aday Kılavuzunda ve AC internet sitesinde bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

15. Akreditasyon gerekliliklerinde değişiklikler olduğunu görüyorum. Bunun nedeni nedir?

AC Koç Akreditasyon Planının kullanılmaya başlanmasından bu yana hangi alanların iyileştirilebileceği hakkında adaylara ve değerlendirme görevlilerine danıştık.  Bunun sonucu olarak, başvuru sürecini kolaylaştırmak ve mümkün olan durumlarda iş yükünü azaltmak amacıyla tasarlanan değişiklikler yaptık. Yeni BT platformunun 2017’nin Temmuz ayında uygulamaya koyulmasıyla süreçler daha da kolaylaştı.

16. Başvurumu oluşturmaya başladım. Bu süreçte gerekliliklerden bazılarının değiştiğini fark ettim. Başvuru hazırlıkları bağlamında şu ana kadar yaptıklarımı değiştirmem gerekiyor mu?

Hayır. Başvuru formunuzu gönderdiğinizde, başvurunuz formun üzerindeki tarih koduna göre değerlendirilecektir. Başvurunun bazı kısımlarını bir kurallar setine göre, bazı kısımlarını ise başka bir sete göre doldurduysanız, başvurunuzu gönderirken bunu açıkça belirtin.

17. Başvurum nasıl değerlendirilecek?

Başvurunuz, kendileri de birer AC Akredite Koç olan eğitimli değerlendirme görevlilerinden oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecektir. Başvurular AC Yetkinlikleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilir. Değerlendirme görevlileri başvurunun kendi içindeki uyumunu da değerlendirirler.

Değerlendirme sonrası, adaylar güçlü ve gelişime açık yanlarını ve başvuru sonucuna ilişkin kararı da içeren yazılı bir geri bildirim alırlar.

18. Değerlendirmenin olası sonuçları sadece Başarılı veya Başarısız mıdır?

Hayır. Başarılı veya Başarısız kararının yanı sıra, başvuruda bulunduğunuz seviye için yönlendirilebilirsiniz ve yetkinliğinizi tam anlamıyla kanıtlamak için bazı unsurları yeniden göndermeniz istenebilir. Daha düşük bir seviyeye geçmeniz de önerilebilir. Akreditasyon süreci gelişim hedefli olarak tasarlandığından güçlü ve gelişime açık yanlarınız ile birlikte kararı da içeren bir geri bildirim alırsınız.

19. Akreditasyon başvurum gizli tutulacak mı?

Evet. Başvurular sadece değerlendirme sürecinde görev yapan kişiler tarafından görülebilir. Her biri tam bir gizlilik içinde işlenir.  Değerlendirme görevlileri değerlendirme sonrası başvuruları muhafaza etmezler. Başvurunun bir kopyası Akreditasyon Ofisi tarafından akreditasyonu takip eden 6 yıl süresince dosyada muhafaza edilir. Gelecekte herhangi bir zamanda yapacağınız yenileme veya akreditasyon yükseltme başvuruları için referans olarak başvurunuzun bir kopyasını saklamanız önemlidir.

20. Koç akreditasyonuna başvurabilmek için hangi seviyede AC üyeliğine sahip olmalıyım?

Akreditasyon başvurunuzu gönderebilmek için önce uygun seviyede bir üye olmanız gerekir.  Daha fazla bilgi için lütfen AC Koç Akreditasyonu Aday Kılavuzuna başvurun.

21. Akreditasyon başvurusunda bulunmaya uygun olarak değerlendirilebilmek için hangi türden koçluk gözetimine sahip olmalıyım?

AC sizden normal mesleki koçluk gözetiminde olmanızı talep eder. Konuyla ilgili tüm ayrıntılara AC Koç Akreditasyonu Aday Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

22. AC koçluk gözetimi hizmeti sunuyor mu?

AC Koçluk Süpervizörlerinin adlarını ve bilgilerini internet sitesinde yayınlamaktadır.

23. Koçluk süpervizörümün sahip olması gereken nitelikler nelerdir?

Bunlar AC Koç Akreditasyonu Aday Kılavuzunda tüm ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

24. Akreditasyonum ne kadar süreyle geçerli olacak?

Akreditasyon, aldığınız tarihten itibaren üç yıl boyunca geçerlidir. Bu zaman zarfı içinde akreditasyonunuzu koruyabilmek için AC üyeliğinden ayrılmamalı, sürekli gözetime ve CPD’ye tabi olmanız gerekir.

25. Akredite olduktan sonra herhangi bir zamanda koçluk yapmayı bırakır ve AC üyeliğimi iptal etmeye karar verirsem ne olur?

Üyeliğinizi sürdürmez ve her yıl uzatmazsanız, akreditasyonunuz geçerliliğini yitirir. Daha sonraki bir aşamada AC’ye akredite olmak istemeniz durumunda tekrar başvuruda bulunmanız gerekir.

26. Akreditasyon ücretleri nelerdir?

Güncel ücret bilgilerine AC internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Ücretler her yıl 1 Nisan tarihinde gözden geçirilir.

27. Akredite olmama yardımcı olmak adına AC ne gibi bir destek sunuyor?

AC, AC Aday Kılavuzunda eksiksiz kılavuzlar sunmanın yanı sıra, AC Akreditasyon uzmanlarına sorular sorabileceğiniz ve diğer akreditasyon adaylarıyla bağlantılar kurabileceğiniz düzenli AC Koç Akreditasyon Kliniği Görüşmeleri düzenlemektedir. Ayrıntılara internet sitesinden ulaşabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz bilgileri başka bir yerde bulamadıysanız, sorularınızı accreditationoffice@associationforcoaching.com üzerinden Akreditasyon Ofisine gönderebilirsiniz.

28. Akreditasyon niçin sadece üç yıl süreyle geçerli?

Akreditasyonun amacı, bir koçun mesleğini aktif olarak yaptığını ve becerilerini geliştirmeye, deneyim kazanmaya, kendisini geliştirmeye devam ettiğini onaylamak olduğu için akreditasyon zaman sınırlıdır.

29. Gerekli niteliklere sahip olduğuma inandığımda mevcut koç akreditasyonumu bir üst seviyeye taşıyabilir miyim?

Evet, yürürlükte olan bir AC Koç Akreditasyonu Yükseltme Planı mevcuttur. Önceki akreditasyon başvurunuzda kullandığınız unsurları yeniden göndermenizi gerektirdiğinden, önceki başvurunuzun bir kopyasını saklayın ve koçluk deneyiminiz ile CPD’ye ilişkin kayıtları tutun.  Daha fazla bilgi için: accreditationoffice@associationforcoaching.com.

Yazarın diğer yazıları:

Bilgi ve Kayıt Formu