BEST SHARING POINT RAPOR

KOÇLAR HANGİ ALANDA ÇALIŞMALI

Yöneticilerden koçlara mesaj var!

House of Human inisiyatifi ile bu yıl ikincisi yapılan en iyi paylaşma noktası (Best Sharing Point- BSP) meyvelerini verdi. Detaylı raporu, BSP katılımcıları ve HOH mezunları ile paylaşıyoruz. Öne çıkan birkaç özel kısmı da blog formatında sunuyoruz.

Hangi alanlar öne çıkıyor?

BSP katılımcılarına göre yöneticilerin en çok koçluk alması gereken alanlar Şekil 1’de sunulmuştur. Gördüğünüz gibi koçluk ihtiyacı insan odağına ve liderlik yetkinliklerine kaymış durumda.  Seçilen 6 maddeden dördü, bize ihtiyaçların iletişim alanında şekillendiğini göstermekte. İnsanlar mentorluk / koçluk yapabilen kişiler olmak ve böyle insanlarla çalışmak istiyorlar. Yönetim noktasında da strateji geliştirebilen, kendine özgü liderlik stilleri olan yöneticilere ihtiyaç duyuyorlar.

Koçlara Mesajımız :  Liderlik stilleri hakkında bilgi sahibi olun ve danışanınıza bu stiller  ile ilgili sorular sormaya hazır olun. Ayrıca stilden bağımsız olarak strateji üzerine çalışmanızda da fayda var. Yukarıdaki tabloyu incelediğinizde İK profesyonelleri ve diğer yöneticiler için ‘koçluk yapabilme’nin gelişim alanları olduğunu görüyoruz. Demek ki kurum içinde liderlere de koçluk eğitimi vermek gerekiyor. 

Genellersek , yapılan bu çalışma bize yönetim anlayışının daha çok açık-iletişimsel bir yöne kaydığını ve liderden stil sahibi bir stratejik yaklaşım beklendiğini gösteriyor.

Kime lazım bunlar?

Katılımcılar olma yolculuğunda hem kendileri hem de yöneticileri için mentorluk/koçluk yapabilme konusunda koçluk almak isterken geri bildirim konusunda ise kendilerinden çok yöneticilerinin koçluk almasını bekliyorlar.  Burada bir çelişki var gibi…

Koçlara Mesajımız :  Her kademede yöneticiler, kendi dışındaki yöneticilerin iletişim ihtiyaçlarını net şekilde görürken; kendi iletişim ihtiyaçlarını o kadar da net fark etmiyorlar.  Burada size bir görev düşüyor. Danışanınızı sarsın; çözümü kendin de arasın.  

GRUP ÇALIŞMALARI

Birinci konuda, koçluk alanlarını belirledik bununla beraber bu alanları belirlemek yeterli değil. Önemli olan, bu alanlarda gelişim için hangi kişisel alanlarda olgunlaşmak gerektiğini belirlemek.  Örneğin; ilk çalışmada “liderlik stili” 2 grup tarafından vurgulanmıştı. Diyelim ki liderlik stilini öğrenmesi için liderinizi eğitime yolladınız; çok güzel bir eğitim aldı. Ne olacak? Yepyeni bir lider mi olacak?

Hepimizin bildiği gibi olmayacak. Bu bir olma yolcuğu; öğrenmek ile bitmiyor maalesef. Bir de yapabilmek için o anlayışa, o olgunluğa gelmek gerekiyor. İkinci çalışmanın amacı olma yolculuğunu tarif etmeye çalışmak. Türkiye’de ilk defa yapılan bir çalışma: ‘Olma yolculuğu çalışması’.

Yine 5 grup halinde, 5 farklı başlıkta hem kendileri hem yöneticiler için “olma” yolculuğu konuları 10 ayrı madde içinden önceliklendirildi. Grup 1’e sorduk “performans” konusunda nasıl bir olma yolculuğu gerekir?

Performans

Performans konusunda iki adet yolculuk diğer 8 sonuca baskın geldi: 

• Verimlilik>Üretkenlik>Etkileyicilik ile 

• Amaç>Strateji>Model 

 

Performans için amaçtan etkileyiciliğe uzanan bir yaklaşım gerekiyor. Verimlilik kafası artık yeterli değil. Aynı şekilde amaç koymak değil, model oluşturmak gerekli. 

Koçlara Mesajımız: İlk konu sonunda liderlik stillerini öğrenin ve stratejik yaklaşın demiştik. Şimdi performans için bunun bir model olması gerektiği ortaya çıktı.  Kendinize içinde “Verimlilik>Üretkenlik>Etkileyicilik”  barındıran bir model belirlemekte ve onu hayatınıza sokmanızda fayda var. 

 

Öğrenme ve Davranış

Öğrenme ve davranış konusunda iki adet yolculuk diğer 8 sonuca baskın geldi: 

•Farkındalık>Kavrama>İçselleştirme 

•Deneme>Yenilik>Dönüşüm 

Katılımcılarımız bir dönüşüm arzuluyorlar. Hem kendilerinin yenilenmesi hem de yöneticilerinin yenilenmesini istiyorlar. Bu dönüşümün ise içselleştirilmesi ve kalıcı olmasını istiyorlar. Bu dönüşümü sağlamak ve kalıcılığı artırmak adına koçluğa ihtiyaç duyuyorlar. 

Koçlara Mesajımız: Danışanlarınızın ve kendinizin koçluk süresince denemeler yaptığını düşünüyorsanız birinci seviyedesiniz. Yok, koçluğun bir yenilik getireceğini düşünüyorsanız ikinci seviyedesiniz. Daha da ötesi, koçluğun bir dönüşüm yaratacağına inanıyorsanız üçüncü seviyedesiniz.  Modellerinizi, eğitimlerinizi şekillendirirken önce siz bu yenilik ve dönüşümü hayatınıza sokmalısınız.  

İlişki ve İletişim

İlişki ve İletişim konusunda iki adet yolculuk diğer sonuçlara baskın geldi: 

• Doğrucu>Bilgilendirici> Yapıcı 

• Yardım eden>Destek veren>Güç veren

Katılımcılar kendilerini “Doğrucu>Bilgilendirici> Yapıcı” konularında donanımlı hale getirmeye çabalarken; yöneticilerinin “Yardım eden>Destek veren>Güç veren” bakış açıları sayesinde daha verimli iletişimler kurabileceklerini öngörüyorlar. 

Koçlara Mesajımız: Kişiler mentor ve koç yöneticilere ihtiyaç duyuyorlar, kendileri de bu yolda ilerlemek istiyorlar. Kullandığınız araçları kişilerin bu gelişim hedeflerine yönelik düzenlemelisiniz.

Bilgi Edinme ve Gelişim

Dördüncü gruba bilgilendirme boyutunu sorduk. Dikkat çeken maddeler, % 46’yı buldu: 

• Gelişmek>Dönüşmek>Evrimleşmek

• Pozisyon>Bakış Açısı>Paradigma

 

Katılımcılarımız hem kendilerinin hem de yöneticilerinin gelişerek bir dönüşüm yaşamalarını istiyorlar. Bununla beraber bu dönüşümü desteklemek adına yöneticilerinin bakış açısı, paradigma konularında koçluk almalarını bekliyorlar. 

 

Koçlara Mesajımız: Paradigma değişikliği işin en zor alanlarında birisi. Pozisyonuna göre davranan bir danışanın önce bakış açısını farklılaştırmalı, sonra bir paradigma değişikliğine gitmelisin.  Paradigma değişikliği, kalıcı bir dönüşüm hatta evrim yaratabilir.

İş ve Benlik

İki konu gelişimin neredeyse % 50 sini kapsadı. 

• CEO>Lider>Vizyoner 

• Kendini Önemseme>Ben Odaklılık>Ben Merkezcilik 

Koçlara Mesajımız: Kişi nasıl bir liderlik stili görmek istiyor, kendisi nasıl bir stil sergiliyor? İdeal görülen ile var olan arasındaki uyuşma nasıl artırılabilir? Bu farkındalığı kişiye yaşatmak üzerine çalışmalar yapılabilir.

Liderlere Mesajımız : En çok aranan şey, vizyoner olmanız. İnsanlar sizin onları cezbetmenizi istiyorlar. Değer odaklı bir liderlik ve kendinizi bencil olmadan merkeze koyma yeteneği sizden beklenen.  

SON DEĞERLENDİRME

Koçlar İçin;

Değerli koçlar, “yapma ve olma” yolcuğuna çıkartacağınız yöneticilerin beklenen nitelikleri bu raporda sunuluyor. Sizin bu süreci yönetebilmeniz için liderlik ve strateji konularında bir model oluşturacak kadar bilgiye ihtiyacınız olduğunu değerlendiriyoruz.

Liderlerden beklenen iletişim ağırlıklı bir yaklaşım söz konusu; açık, merhametli, insan odaklı… Böyle bir iletişimi kurabilmeleri adına onlara geri bildirim verebilecek olan belki de tek kurum sizsiniz. Sizi cesur olmaya ve liderlere iletişim ve ilişkiler konularında geri bildirim vermeye çağırıyoruz.

 

Katılımcılar İçin;

Etkinliğinizi arttırmak için bir model arayışı içinde olduğunuzu ve kendinizi geliştirerek güçlü bir çekicilik yaratmaya çalıştığınızı gözlemledik. Koçluğu ve mentorluğu, onunla birlikte gelen insan ve iletişim odaklı yaklaşımı benimsediğiniz ve liderlere benimsetmeye çalıştığınız çok açık.  

Bu yolculukta koçlara yardımcı olacak çok değerli bilgiler sundunuz. Sizin tarifleriniz ile modern bir liderlik anlayışı çıktı. Çok arzulanan bir liderlik modeline katkı sağladınız. Bir sonraki BSP’de çalışacağımız liderlik konusunun muhakkak strateji alt başlığını içermesi gerektiğini de tespit ettik.

 

Liderler İçin;

Yöneticilerinizden sizlere bir mesaj var. Strateji de içeren bir liderlik modelini benimsemenizde fayda var. Çalışanları cezbedeceğiniz bir liderlik modeli. Bu modelin; çalışanları güçlendiren, koçluk ve mentorluk ile hedefe odaklayan bir iletişim içermesini istiyorlar. Vizyona götürecek bir değer grubunu benimsemeniz de beklenen hususlardan.

Yazarın diğer yazıları:

Bilgi ve Kayıt Formu