BIGG +

House of Mentors Tekno-KOBİ Mentorluk Programı


House of Mentors, TÜBİTAK BiGG+ desteği ile gerçekleşmekte olan KOBİ ve tekno-girişimlerin yurt içi ve yurt dışı piyasalarda sürdürülebilir büyüme sağlayacakları etkin ArGe ve İnovasyon gelişim mekanizmalarının, alanlarında öncü mentorlar eşliğinde ve şirketlere mali yük getirmeyecek şekilde işletilmesini amaçlayan bir gelişim programıdır.

Program ile tekno-girişim ve kobiler ArGe ve yenilik kapasiteleri ile ticari alanda olgunlukları geliştirilerek daha yüksek katma değere sahip çıktılar üreten, çıktılarını ulusal ve uluslar arası pazarlarda daha iyi ticarileştirebilen yapılara dönüşmesi hedeflenmiştir.

Program çerçevesinde 30 firma desteklenecek olup planlanmakta olan süreç aşağıdaki gibidir;

  • Aday firmaların ArGe ve İnovasyon yetkinliklerinin analizinin gerçekleştirilmesi,
  • Yapılan analize göre uygun firmaların seçimi, bu firmalara gelişim yol haritalarının çıkarılması
  • Firma için en uygun mentor adaylarının seçimi ve firma ile gerçekleştirilecek görüşmelerde ana mentor eşleştirmesinin yapılması
  • Firmanın ana mentor eşliğinde çalışma planlamasının yapılması ve sürecin başlaması
  • Gerekli noktalarda firmanın ihtiyaçlarına en uygun destek mentorlarının devreye alınması ile çoklu mentorluk desteği ile çalışmaların yürütülmesi

Program hakkında detaylı bilgi almak ve sorularınız için biggplus@houseofhuman.com

Yönlendirme Komitemiz


Firmalar İçin Başvuru


House of Mentors programı 1601 – TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI çerçevesinde MENTOR ARAYÜZÜ (BİGG+) desteği ile gerçekleştirilmektedir.

Programa KOBİ ölçeğinde olan ve TÜBİTAK TEYDEB Programlarından destek alan, sözleşmesini imzalayarak projesine başlayan ve/veya geçmişte bir projeyi başarı ile bitiren firmalar yararlanabilir.

tr_TRTurkish