PROFESYONEL TAKIM KOÇLUĞU PROGRAMI

Takım Koçluğu; bir kurumda takım olarak nitelenen kişiler topluluğunun, etkin, verimli ve daha uyumlu bir şekilde çalışmalarına olanak sağlayacak ortamın ve ilişkilerin yaratılması için, planlı bir süreç içinde, takım halinde koçluk almalarıdır. Bu programda katılımcılara Takım Koçluğu zihniyeti ve yetkinliklerinin kazandırılması hedeflenmiştir. Profesyonel Takım Koçluğu Eğitimi iki modülden oluşur. ICF CCE Onaylı 6 günlük (42 Saat) bir eğitim programıdır

Modül 1 : Takım Koçluğu

Süresi : 21 Saat ( 3 Gün )
Eğitim İçeriği;

 • House Of Human Takım Koçluğu Modeli
 • Teoriler, Modeller
 • Takım Koçluğu Yetkinlikleri
 • İlişkileri Anlama ve Bu İlişkilere Koçluk Yapma
 • Değerlendirme, Farkındalık ve Eylem Planı Araçları
 • Uygulamalar ve Aktiviteler
 • Geribildirimlerle Gelişme

Modül 2 : Takım Koçluğunda Profesyonellik

Süresi : 21 Saat ( 3 Gün )
Eğitim İçeriği;

 • Doğrudan İletişim
 • Bilinç Yaratma
 • Eylem Tasarlama
 • Planlama ve Hedef Ayarı
 • İlerlemeyi ve Hesap Verebilirliği Yönetme
Bilgi ve Kayıt Formu