SÜPERVİZÖR PROGRAMI

Koçların yetkinliklerini gözlemleyerek değerlendirmek ve geri bildirimler ile gelişimlerini sağlamak üzere tecrübeli ve eğitimli koçluk süpervizörlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Koçluk Süpervizörlüğü; koçluk görüşmesi, koçun becerisi ve koç ile koçi arasındaki ilişkiye farklı açılardan bütünsel bakmayı gerektiren bir bilgi ve olgunluk seviyesidir. Koç, dış gözlemcisini devreye almayı öğrenecektir.

 

60 saatlik eğitim ve 10 saaatlik mentörlük.

  • Süpervizyon Nedir?
  • Yedi Bakış Modeli (7 Eyed Model)
  • Etik Yaklaşımlar
  • Süpervizyonda Yaratıcılık
  • Süpervizyonun Bölümleri
  • Süpervizyon Akreditasyonu
  • Süpervizör Yetkinliklerim
  • Koçluk Görüşmelerinde Geri Bildirimler
  • Grup Koçluğu ile Birbirine Öğrenme
Bilgi ve Kayıt Formu