ICF 3.Parti Koçluk Sözleşmesi

LÜTFEN BU ÖNEMLİ BİLDİRİMİ OKUYUN

Aşağıdaki koçluk sözleşme formu, yalnızca  müşterilerinizle özel koçluk ve yasal ilişkilerinizi temsil eden bir sözleşme geliştirirken sizin için örnek bir sözleşme olarak sunulmaktadır. Sadece referans veya rehber olarak hizmet etmesi amaçlanmıştır. Sizi ve müşterilerinizi korumayı amaçlayan ilişkinin bir dizi önemli alanını kapsayan olası standart maddeler bulacaksınız. Sürümünüzü hazırladıktan sonra, herhangi bir ek girdi ve ICF Etik Kuralları’nın önerilen ilişkiye uygulanabilirliğini göz önünde bulundurmak için taslak formu hukuk danışmanınızla birlikte gözden geçirmeniz şiddetle tavsiye edilir.  ICF, bu örnek koçluk sözleşmesini, uygunluğu veya belirli bir amaç için kullanımı konusunda herhangi bir garanti veya temsilci olmadan “OLDUĞU GİBİ” kullanıma sunulmuştur.

ICF, bu örnek belgeden veya işbu belgedeki herhangi bir varyasyondan yararlanmaya yönelik gönüllü kararınızdan kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir talep, eylem, kayıp, herhangi bir tür veya nitelikte yaralanma veya kişi veya mülke verilen zararlar için her türlü sorumluluk veya sorumluluğu özellikle reddetmektedir.

ICF ÖRNEK ÇOK TARAFLI KOÇLUK ANLAŞMASI

Profesyonel koçluk hizmetleri için bu Sözleşme, ____’ın bu __ gününe girilir. __ tarafından ve arasında (bundan böyle “Koç”), _____ bundan sonra “Şirket” veya “Şirket Müşterisi” ve ____ şirket çalışanı ve Koç müşterisi olarak anılacaktır (bundan böyle “Çalışan Müşteri”).


Şirket, bu Sözleşme süresince zaman zaman seçebileceği gibi, Şirket çalışanlarına profesyonel koçluk hizmetleri sunmak için yüklenici danışman olarak Koç’un hizmetlerini elinde tutmayı arzulamaktadır;

Koç, Şirket çalışanlarına Şirket tarafından yönlendirildiği ve sözleşme yapıldığı gibi profesyonel koçluk hizmetleri sunmayı arzulamaktadır;

Bununla birlikte, tarafların her biri, Koç’un Şirket ile sözleşmeli olarak ve Şirket çalışanlarının yararına profesyonel koçluk hizmetlerini yerine getirirken, bu Sözleşmenin süresi boyunca ve koçluk ilişkisi yürürlükteyken her zaman ICF Etik Kuralları’na uymak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Bundan böyle, tarafların her biri ilişkinin aşağıdaki hüküm ve koşullarına bağlı olmayı kabul eder:

1) Koçluk ve Koç-Müşteri İlişkisi.

 • Bu Sözleşme kapsamındaki profesyonel koçluk hizmetlerinin ifası sırasında her zaman Koç, Uluslararası Koçluk Federasyonu (“ICF”) tarafından belirlenen etik davranış ve davranış standartlarına uymayı ve bunlara uymayı kabul eder. Bu tür koçluk standartlarına ve ICF Etik Kurallarına Şirket ve Çalışan Müşterisi tarafından https://www.icfturkey.org/icf-hakkinda/icf-etik-kurallari/ Hem Şirket Müşterisinin hem de Çalışan Müşterinin ICF Etik Kuralları’nı ve Koç için geçerli davranış ve davranış standartlarını okuması ve tanıması şiddetle tavsiye edilir.

 • Profesyonel koçluk hizmetlerinin Koç tarafından oluşturulması ve aynı şeyin Çalışan Müşteri tarafından alınması sırasında, Çalışan Müşteri, Koç ve Çalışan Müşteri arasındaki koçluk ilişkisinden kaynaklanan veya işten kaynaklanan kendi fiziksel, zihinsel ve duygusal refahını, kararlarını, seçimlerini, eylemlerini ve sonuçlarını oluşturmak ve uygulamakla tek başına sorumlu olacaktır. Koç ve Çalışan Müşterinin hizmetlerini elinde tutan Şirket Müşterisi, Koçun herhangi bir eylem veya eylemsizlikten veya Koç tarafından sağlanan profesyonel koçluk hizmetlerinin doğrudan veya dolaylı bir sonucundan sorumlu veya sorumlu olmayacağını kabul ve kabul eder. 

 • Şirket Müşterisi ve Çalışan Müşteri, koçluğun, İşveren ile çalışması, finans, sağlık, ilişkiler, eğitim ve rekreasyon da dahil olmak üzere Çalışan Müşterinin hayatının farklı alanlarını içerebilecek kapsamlı bir süreç olduğunu kabul eder. Çalışan Müşteri, bu sorunların nasıl ele alınacağı veya ele alınacağına ilişkin kararın ve koçluk ilkelerinin bu alanlara dahil olmasının ve seçimlerin uygulanmasının sadece ve yalnızca Çalışan Müşteriye bağlı olduğunu kabul eder, Koç’a değil. 

 • Şirket Müşterisi ve Çalışan Müşterisi, koçluğun Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından tanımlandığı şekilde ruhsal bozuklukların tanısını veya tedavisini içermediğini ve koçluğun yasal, tıbbi veya diğer nitelikli profesyoneller tarafından danışmanlık, psikoterapi, psikanaliz, akıl sağlığı bakımı, madde bağımlılığı tedavisi veya diğer profesyonel tavsiyelerin yerine kullanılmayacağını ve gerektiğinde bu tür bağımsız profesyonel rehberlik ve tavsiyeleri almanın Çalışan Müşterinin münhasır sorumluluğu olduğunu kabul eder. Çalışan Müşteri şu anda bir ruh sağlığı uzmanının bakımı altındaysa, Şirket Müşterisi, Çalışan Müşterisi ve Koç tarafından kabul edilen koçluk ilişkisinin niteliği ve kapsamı hakkında ruh sağlığı sağlayıcısına derhal bilgi vermesi şiddetle tavsiye edilir. 

 • Çalışan Müşteri, koçluk ilişkisini geliştirmek ve en üst düzeye çıkarmak için dürüst bir şekilde iletişim kurması, geri bildirim ve yardıma açık olması ve ilişkiye tam olarak katılacak zaman ve enerji yaratması gerektiğini anlar ve kabul eder. Benzer şekilde, Şirket Müşterisi ve Çalışan Müşterisi, Çalışan Müşteriye, koçluk toplantılarının maddesini Şirket Müşterisine açıklaması beklenmeden veya zorlanmadan Koç ile özgürce ve gizlice iletişim kurmanın gerekli gizlilik ve yeteneğinin sağlanması gerektiğini anlar ve kabul eder. 

 • Şirket Müşterisi ayrıca, Koçun Çalışan Müşteriye karşı gizlilik yükümlülüklerini her zaman kabul ve şekilde yerine getirmeyeceğini ve Koçun toplantılarının maddesini, [hizmetlerin başlamasından önce müşteri tarafından belirli bir anlaşma olmadan değerlendirmeleri veya diğer müşteri materyallerini] Açıklamaya veya açıklamaya zorlamayacağını veya baskı yapmayacağını kabul eder. Şirket Müşterisi üzerinde böyle bir talep veya baskı olması durumunda Koç, Şirket Müşterisi ile olan ilişkiyi derhal sonlandırmakta özgür olacak ve ilişkinin sona erdiği tarihe kadar verilen hizmetler için Şirket Müşterisi tarafından tam olarak tazmin edilecektir. 

 

Hem Şirket Müşterisi hem de Çalışan Müşteri, koçluğun terapi olmadığı ve terapinin yerini tutmadığı anlayışını kabul ediyor. Koçluk,    herhangi bir zihinsel bozukluk veya tıbbi hastalık için tedavi olarak kabul edilmemelidir.

 • Çalışan Müşteri, şirket müşterisinin Koçun koçluk hizmetlerini saklaması uyarınca, bu Sözleşme kapsamında kurulan koçluk ilişkisini sonlandırabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul eder. Ayrıca, doğrudan Şirket Müşterisinin belirlediği temsilciye koçluk ilişkisini kesmek istediğini onaylar. [ayrılık şartları, koç veya müşteri tarafından yazılı olarak iki hafta önceden bildirilmesini gerektirecektir]


2)Hizmetlerin Süresi ve Kapsamı.

Bu Sözleşme__ 20_ itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu Sözleşmenin ____ Bölümü uyarınca bir taraf veya taraflar tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.

 • Şirket Müşterisi, seçilen Şirket Müşterisi çalışanlarına aşağıdaki alanlara ve hedeflere odaklanan profesyonel koçluk hizmetleri sunmak için Koçu elinde tutar:

A.

B.

C.

D. Bu tür diğer odak alanları, ilişki sırasında zaman zaman Koç, Şirket Müşterisi ve Şirket Çalışanının istişaresi ve anlaşması ile belirlenebilir.

 • Yukarıdaki hizmetler, çalışan müşteriye aşağıdaki yöntemlerle (şahsen, internet video konferans, telefon görüşmeleri vb.) sunulan haftalık/aylık koçluk hizmetleri şeklinde sunulacaktır. Koç ayrıca, Koç ve Çalışan Müşteri arasında kararlaştırılan toplantılar arasındaki iletişim için kendisini elektronik posta ve sesli mesaj yoluyla Çalışan Müşteriye sunacaktır.

 • Koç tarafından koçluk hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi veya değiştirilmesi yazılı olarak onaylanmalı ve Koç, Şirket Müşterisi ve Çalışan Müşterisi de dahil olmak üzere sürece dahil olan tüm tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmalıdır.

 

3) Tarafların Görev ve Sorumlulukları.

 • Bu Sözleşmenin her bir tarafı, Koç’un, Şirket tarafından seçilen çalışanlara profesyonel koçluk hizmetleri sağlamak amacıyla doğrudan Şirket Müşterisi (yüklenici/danışman veya Şirket çalışanı olarak) tarafından muhafaza ve tazmin edilmesine rağmen, hem Şirket  hem de Çalışan için burada belirtilen profesyonel görev ve yükümlülüklerin devam ettiğini ve geçersiz kılındığını tam olarak kabul ve anlaşmaktadır. ICF Etik Kuralları uyarınca, Koç’a uygulanan bu devam eden görevler şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 1. Tüm müşteri-koç etkileşimlerinde onu ICF Etik Kuralları ile tutarlı bir şekilde yürütmek;
 2. Koçun niteliklerini, uzmanlığını, deneyimini, eğitimini, sertifikalarını ve ICF Kimlik Bilgilerini doğru bir şekilde belirlemek;
 3. Koçluk performansını veya profesyonel koçluk ilişkilerini bozabilecek, onlarla çelişebilecek veya müdahale edebilecek kişisel sorunları her zaman tanımaya çalışmak;
 4. Etik Kuralların koçun koçluk müşterileri, öğrenciler, mentees ve gözetmenlerle olan ilişkisi için geçerli olduğunu kabul etmek;
 5. Koçun katılımı sırasında oluşturulan elektronik dosyalar ve iletişimler de dahil olmak üzere tüm kayıtları gizlilik, güvenlik ve gizliliği teşvik edecek ve yürürlükteki tüm yasalara, anlaşmalara ve düzenlemelere uygun olacak şekilde tutmak, saklamak ve elden çıkarmak;
 6. Gerçek veya algılanan çıkar çatışmalarının bilincinde olmak ve bir çatışma ortaya çıktığında onu uzaklaştırmayı teklif etmek de dahil olmak üzere, bu tür gerçek veya algılanan çatışmaları açık ve tam olarak açıklamaya çalışmak;
 7. İç koçlar için rolleri açıklığa kavuşturmak, sınırlar belirlemek ve koçluk ve diğer rol işlevleri arasında ortaya çıkabilecek paydaş çıkar çatışmalarını gözden geçirmek;
 8. Koçun üçüncü taraflardan aldığı beklenen tüm tazminatları müşterilere ve sponsorlara (yani kuruluşa) açıklamak;
 9. İlk toplantıdan önce veya ilk toplantıda, müşteri ve sponsorun koçluğun doğasını, gizliliğin niteliğini ve sınırlarını, finansal düzenlemeleri ve koçluk sözleşmesinin ve ilişkisinin diğer koşullarını anlamasını sağlamak için dikkatlice açıklamak ve çabalamak;
 10. Müşterinin, yürürlükteki herhangi bir koçluk sözleşmesinin hükümlerine tabi olarak, süreç boyunca herhangi bir noktada koçluk ilişkisini sonlandırma hakkına saygı göstermek;
 11. Yasaların gerektirdiği sürece, tüm müşteri ve sponsor bilgileriyle en katı gizlilik seviyelerini korumak;
 12. Koçluk bilgilerinin koç, müşteri ve sponsor arasında nasıl değiş tokuş edilip edilmeyeceği konusunda net bir anlayışa ve anlaşmaya sahip olmak;
 13. Müşteriye açıkça açıklamak ve gizliliğin sürdürülmeyebileceği koşulları (örneğin, geçerli bir mahkeme emri veya mahkeme celbi uyarınca yasadışı faaliyetler, kendisi veya başkaları için yakın veya olası tehlike riski vb.) açıklamak ve tüm tarafların bu gizlilik sınırını yazılı olarak anlamasını ve kabul etmesini sağlamak.

 • Hem Şirket Müşterisi hem de Çalışan Müşteri, Koç’un koçluk toplantıları sırasında Çalışan Müşteri tarafından Koç ile ortaya çıkan ve tartışılan içeriğin gizliliğini koruma yükümlülüğü de dahil olmak üzere, Koçun ICF Etik Kuralları kapsamındaki tanınan görev ve yükümlülüklerini onurlandırdığını ve müdahale etmediğini veya kısıtlamadığını kabul eder ve kabul eder. 

 • Şirket Müşterisi ayrıca, Koç’un, Çalışan Müşterisi tarafından, Çalışan Müşterisi tarafından gizlilikten tam ve gönüllü olarak imzalanmış bir feragat olmadan, Çalışan Müşteri ile yaptığı görüşmelerin maddesini ifşa etmesinin gerekmeyeceğini ve istenmeyeceğini kabul ve beyan eder. 

4) Çizelge ve Ücretler.

 • Şirket Müşterisi, Koç tarafından hem Şirket Müşterisi hem de Çalışan Müşteri ile yazılı olarak onaylanan toplantıların sıklığına bağlı olarak, İşveren Müşterisi çalışanlarına aylık aşağıdaki ________ oranında sunulan profesyonel koçluk hizmetleri için Koç’a tazminat ödemeyi kabul eder. 

 • Koçluk hizmetlerinin yerine getirilmesinde Koç ve Çalışan Müşteri arasındaki toplantılar veya çağrılar, aksi kararlaştırılmadıkça ve yazılı olarak onaylanmadıkça, her biri ______ dakika boyunca olacaktır.

 • Çalışan Müşteri ile yapılan her koçluk toplantısının saatleri ve yerleri veya telefon veya video konferans toplantısının tarih ve saati Koç ve Çalışan Müşteri tarafından belirlenecektir.  Telefon veya video konferans toplantıları durumunda, çalışan müşteri telefon veya video konferans toplantılarının başlatılmasından sorumludur. Telefon görüşmeleri durumunda, Koç ve Çalışan Müşterisi, her birinin planlanan saat ve tarihte diğerine ulaşmak için uygun ve çalışan bir telefon numarasına sahip olmasını sağlamak için iyi niyetle koordine olacaktır. 

5) İptal Politikası.

KOÇUN GERI ÖDEME POLİTİKASINI VE VARSA TOPLANTI İPTAL POLİTİKASINI VE ÜCRETİNİ BELİRLEMESİ GEREKEN YER BURASIDIR. 

 • Şirket Müşterisi ve Çalışan Müşteri, planlanan çağrılardan/toplantılardan saatler önce Koç ___ (sayı) bildirimde bulunmanın Çalışan Müşterinin sorumluluğunda olduğunu kabul ve kabul eder. Koç, kaçırılan bir toplantı için Şirket Müşterisine fatura kesme hakkını saklı tutar. Koç, Çalışan Müşteri ile kaçırılan toplantıyı yeniden planlamak için iyi niyetle deneyecektir. 


6) Gizlilik.

 • Koç ve Çalışan Müşteri arasındaki koçluk ilişkisinin yanı sıra, çalışan müşterinin bu Sözleşmede belirtilen koçluk ilişkisinin bir parçası olarak Koç ile paylaştığı sözlü ve yazılı tüm bilgiler, ICF Etik Kuralları’nda belirtilen gizlilik ilkelerine bağlıdır. Taraflar, Koç-Müşteri ilişkisinin yasal olarak gizli bir ilişki olarak kabul olmadığını (kişinin doktoru veya avukatı gibi) ve dolayısıyla iletişimin yasal olarak tanınan herhangi bir ayrıcalığın korunmasına tabi olmadığını kabul eder. Yasal olarak tanınan herhangi bir gizlilik ilkesinin bulunmaması, Koçun ICF Etik Kuralları’nda belirtilen gizlilik görevini bozmayacak veya kısıtlamayacaktır. 

 • Koç, Çalışan Müşterinin yazılı izni olmadan ve aksi takdirde ICF Etik Kuralları uyarınca izin verilmediği sürece Çalışan Müşteri ile ilgili hiçbir bilgiyi açıklamayacağını kabul eder. Koç, Çalışan Müşterinin imzalı izni olmadan Çalışan Müşterinin adını referans olarak açıklamaz. 

 • Gizli Bilgiler, 1) Çalışan Müşteri tarafından Koç’a eklenmeden önce Koç’un veya Şirket Müşterisinin elinde olduğu bilgisini içermez; 2) genellikle kamu veya Şirket Müşterisi sektöründe bilinir; 3) Koç tarafından, Çalışan Müşteriye karşı herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmeden üçüncü bir taraftan (Şirket Müşterisi değil) alınır; 4) Çalışan Müşterinin gizli bilgilerini kullanmadan veya referans almadan Koç tarafından bağımsız olarak geliştirilir; 5) Koç yasa, tüzük, yasal olarak verilen mahkeme celbi veya mahkeme kararı ile ifşa etmek zorundadır; 6) Çalışan Müşteri tarafından Koça açıklanır ve bu açıklamanın bir sonucu olarak Koç, Çalışan Müşteri veya başkaları için yakın veya olası bir tehlike veya zarar riski olduğuna makul bir şekilde inanmaktadır; ve 7) yasa dışı veya suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmaktadır. 

 • Çalışan Müşteri, Koç ile ilgili gizlilik sorularını veya endişelerini zamanında gündeme getirmek için devam eden görevini kabul eder. 

7) Bilgilerin Yayınlanması.

 • Bu Sözleşmenin tarafları, Koçun ICF kimlik bilgilerini takip eden ve/veya sürdüren eğitim ve öğretime devam ettiğini kabul ve kabul eder. Bu işlem, ICF tarafından doğrulanması için tüm Koç Müşterilerinin adlarını ve iletişim bilgilerini gerektirir.  

 • Bu Sözleşmeyi imzalayarak, hem Şirket Müşterisi hem de Çalışan Müşteri, yalnızca Şirket Müşterisi ve Çalışan Müşteri adlarının, iletişim bilgilerinin ve koçluk hizmetlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin yalnızca koçluk ilişkisini doğrulamak amacıyla ICF’ye açıklanmasına izin vermektedir. Kişisel notlar veya diğer kişisel bilgiler paylaşılmayacaktır. 

8) Kayıt Bekletme İlkesi İsteğe Bağlı. (Koç böyle bir politika benimsediyse)

 • Şirket Müşterisi ve Çalışan Müşterisi, Koç-Müşteri ilişkisi süresince elde edilen veya paylaşılan belgeler, bilgiler ve verilerle ilgili olarak Koç’un kayıt tutma politikasını açıkladığını kabul kabul etmektedir. Bu tür kayıtlar Koç tarafından ___ yıldan az olmayan bir süre boyunca Koç’un seçtiği bir formatta (basılı veya dijital/elektronik) muhafaza edilecektir.  

9) Sonlandırma.  

 • Şirket Müşterisi, Çalışan Müşterisi veya Koç, ____ gün/hafta önceden yazılı bildirimde bulunmadan bu Sözleşmeyi istediği zaman feshedebilir. Şirket Müşterisi, Şirket ile koçluk ilişkisinin fiilen sona erdiği tarih de dahil olmak üzere, koça sunulan tüm koçluk hizmetleri için tazminat ödemeyi kabul eder.

  

10) Sınırlı Sorumluluk

 • Bu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında, Koç, müzakere edilen, üzerinde anlaşmaya varılan ve verilen koçluk hizmetleriyle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti, beyan veya garanti vermemektedir. Hiçbir durumda Koç, dolaylı, dolaylı veya özel zararlardan Şirket Müşterisine veya Çalışan Müşteriye karşı sorumlu olmayacaktır. Şirket Müşterisinin veya Çalışan Müşterinin uğrayabileceği zararlara bakılmaksızın, Koçun bu Sözleşme kapsamındaki tüm sorumluluğu ve Şirket ve/veya Çalışan Müşterilerin münhasır çözümü, fesih tarihi de dahil olmak üzere, şirket veya çalışan müşteri tarafından bu Sözleşme kapsamında Koç’a ödenen tutarla sınırlı olacaktır.

11) Tüm Anlaşma.

 • Bu belge, Koç ve Şirket Müşterisi ile Çalışan Müşteri arasındaki sözleşmenin tamamını yansıtır ve konuyla ilgili olarak tarafların tam bir anlayışını yansıtır. Bu Sözleşme, önceki tüm yazılı ve sözlü beyanların yerini almaktadır. Sözleşme, Koç, Şirket Müşterisi ve Çalışan Müşterisi tarafından yazılı olarak imzalanmadıktan sonra değiştirilemez, değiştirilemez veya eklenemez.

12) Uyuşmazlık Çözümü.

 • Bu Sözleşmeden karşılıklı rıza ile çözülemeyen bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, Koç ve Şirket ve/veya Çalışan Müşteriler, verilen bildirimden sonra (30 gün gibi belirli bir süre) iyi niyetle arabuluculuk yapmayı kabul eder. Anlaşmazlık bu şekilde çözülmezse ve yasal işlem yapılması durumunda, hakim taraf avukatlık ücretlerini ve mahkeme masraflarını karşı taraftan geri alma hakkına sahip olacaktır.

13) Bölünebilirlik.

 • Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, geri kalan hükümler geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir. Mahkeme, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğunu, ancak bu hükmü sınırlayarak geçerli ve uygulanabilir hale geleceğini tespit ederse, söz konusu hükmün sınırlı olarak yazıldığı, yorumlandığı ve uygulandığı kabul edilecektir.

14) Feragat.

 • Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanmaması, bu tarafın daha sonra bu Sözleşmenin her hükmüne sıkı bir şekilde uymayı uygulama ve zorlama hakkından feragat veya sınırlama olarak yorumlanmayacaktır.

15) Geçerli Yasa.

 • Bu Sözleşme, herhangi bir kanun ihtilafı hükümlerine etki etmeden____

 • Bağlama Etkisi.
 • İşbu Sözleşme, işbu sözleşmedeki taraflar ve ilgili halefleri ve izin verilen atamalar için bağlayıcı olacaktır. 

Lütfen her iki kopyayı da imzalayın ve planlanan ilk koçluk toplantısından önce bu Müşteri Sözleşmesinin bir kopyasını iade edin. Bir kopyasını kayıtlarınız için saklayın ve diğerini şuraya postalayın: 

_________________________________________________________________________________

tr_TRTurkish