KOÇLUĞUNUZU DOĞRU TANITIN

Koçlar için pazarlama yol haritası

Bu makalenin amacı sizi koçluk sektörüne hazırlamaktır. Koçluğu hayata geçirirken yaşanan onlarca iyi ve kötü örneğe şahit olduktan sonra Meriç ve Umut olarak bir özet yapma ihtiyacı duyduk.  Hadi başlayalım:

1. Adım : Doğru alanı bulmak

Yanlış yöne giderseniz, ne kadar hızlı ve becerikli olursanız olun, istemediğiniz bir yere varırsınız. O nedenle ilk adım; doğru alanı belirlemektir.

Koçluk sürecine adım atarken bugüne kadar edindiğiniz tecrübe, kişiliğiniz, içinde bulunduğunuz çevre, iş alanınız ve en önemlisi sizin hayalleriniz ve isteklerinizi bir araya getirerek uzmanlaşmak istediğiniz alanı belirlemelisiniz.

Örneğin; bugüne kadarki faaliyet alanı gençlik üzerine olmayan, çevresinde ya da bugüne kadarki deneyimleri arasında “gençlik segmenti”ne yönelik bir aktivite olmayan bir kişinin öğrenci koçluğuna soyunması nispeten zordur. Halbuki eğitim sektöründe çalışmış, gençlerle vakit geçirmiş, onları tanıma fırsatı olmuş bir kişi, öğrenci koçluğuna odaklanabilir ve koçluğa belirli bir tecrübe ve kazanımla başlayabilir.

Ama sizin hayaliniz gençlere dokunmak ise, tüm engelleri aşmaya hazır bir şekilde sıfırdan başlayabilirsiniz. Sadece zorluğun farkında olun lütfen.

2. Adım : Alanı daraltmak

İkinci adım odaklanacağınız niş alanı belirlemektir. Niş alan, hedeflediğiniz alanın içinde daha dar bir başlıktır.  Örneğin yaşam koçluğu bir alansa, niş alan “emekliler ile koçluk” tur. Öğrenci koçluğu bir alansa, “dikkat eksikliği ve hiperaktive” koçluğu niş alandır. Yönetici koçluğu bir alansa, “yeni yöneticiler” ile çalışmak niş alandır.

Niş alanı belirlemenin faydaları; hedef kitlenizi daha yakından tanıma, problemlerini doğru saptayabilme, odaklanabilme, buna uygun yaklaşımlarınızı ve dolayısıyla dilinizi ve duruşunuzu belirleyebilmektir.

Burada bir ikilem ile karşılaşacaksınız:  kitle daraldıkça uzmanlığınız ve odağınız artacak fakat potansiyel danışan sayınız azalacaktır. Kitleyi genişlettikçe odağı kaybetme riski olabileceği gibi, geniş kitleye ulaşmak zorlaşacaktır.

3.Adım : Ürün

Hedef kitlemizi ve niş alanımızı belirledikten sonra “ürün” veya başka bir ifadeyle danışanınıza sunacağınız hizmet/hizmetler paketine karar vermeniz gereklidir. Danışanlarımıza sunacağımız hizmet nedir?  Ona sunacağınız ana değer vaadi ne olacaktır?

Ana değer vaadi: “rakipler yerine, niye sizinle çalışması gerektiğinin” cevabıdır.

Değer vaadinizi oluştururken  biraz önce bahsettiğimiz çevre, tecrübe vb. değişkenlerin yanısıra piyasada neler olup bittiğine bakmak, yani bir tür rekabet analizi yapmak önemlidir:

  • Hedeflediğimiz alan ve odaklandığımız niş alanda başka kimler, ne tür aktiviteler yapıyor
  • Bu hedef kitlenin büyüklüğü, kendimizi bu alana konumlamak için yeterli mi?
  • Bu alana odaklananlar, kendilerini nasıl farklılaştırmışlar?
  • Biz, aynı alanda, nasıl bir fark  yaratabiliriz?

Ürünümüzü ve buna paralel olarak ana değer vaadimizi belirlerken yapılacak bu ön araştırma son derece kritiktir. Ürün değişen ihtiyaçlarla şekillenir, zaman içinde dönüşebilir, gelişebilir. Fakat ana değer vaadimizi mutlaka net olarak belirlemek, tutarlılık ve istikrarlı bir duruş  açısından önemlidir.

Süreci baştan sona işletecek olursak; faaliyet göstermek istediğiniz alan “Yönetici koçluğu” ise, “yeni yöneticiler”  niş alan, “yeni yöneticilerin kariyer basamaklarını hızla tırmanlarını sağlayacak bir koçluk vaadi” ana değer önermeniz olacaktır. Değer önermesinin dünyadaki iyi örneklerine bakacak olursak dünyanın en değerli markalarından biri olan Apple’ın ana değer önermesi kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunmasıdır.

4. Adım : Referansları kullanmak  

Alanımızı ve ürünümüzü belirledikten sonra işe referans listemizi oluşturarak başlayabiliriz. Referanslarınız, çevreniz; başka bir ifadeyle bugüne kadar iş ve özel hayatınızda biriktirdiğiniz arkadaşlarınızdan oluşan listenizdir.

Bu grubu bir veri tabanı haline getirerek her türlü iletişim ihtiyacınız için kullanabileceğiniz gibi, referanslarınız arasından seçeceğiniz 3-5 kişilik, sizi hedef kitlenize hızla taşıyabilecek güvendiğiniz isimlerle de başlayabilirsiniz.

Çevrenizin size açtığı krediyi boşa çıkarmamak için mesajlarınız ve onlardan beklentiniz net ve açık olmalıdır. Ürününüzden ve kendinizden emin olarak onların karşısına çıkın. Bu nedenle ilk 50 saat dolmadan, referansları devreye sokmak çok da doğru değildir.

5. Adım : Kanallarınızı belirlemek

Ürünümüzü ve ana değer vaadimizi belirledikten sonra, paketimizi hedef kitlemize uygun olarak  anlatacağımız doğru kanalları başka bir ifadeyle satış kanallarımızı belirlememiz gereklidir.

Bunlardan en önemlisi hiç şüphesiz ki sosyal medya ve web sitemizdir. Hedef kitlemizin en fazla varolduğu sosyal medya kanalı bizim ana kanalımız olmalıdır. Bunu, diğer mecralar bütünsellik içinde tamamlamalıdır.

Varsayalım ki orta ve üst düzey yöneticilerini hedeflediniz ve alanınızı “yönetici koçluğu” olarak belirlediniz. Ana iletişimimizi bu kitlenin en fazla vakit geçirdiği “linked-in” kanalı olarak belirleyip, web siteniz ve diğer sosyal medya hesaplarınızla bu mecra üzerinden verdiğiniz mesajları desteklemelisiniz.

Google arama motoru, asla gözardı edilmemesi gereken bir alandır. Siz olsanız bir kişiyi araştırırken ne yaparsanız, başkaları da sizin için benzer yolları izleyecektir. İsminizi Google arama motoru üzerinden aradığınızda nelerle karşılaştığınıza, bu bilgilerin imajınıza ve  vermek istediğiniz mesajlara hizmet edip etmediğine bir bakın. Google’da öne çıkmak için kendi web sitenizi oluşturun ve web sitenizi blog yazıları ile desteklemeye başlayın.

Belirli etiketler, başka bir ifadeyle geçmiş tecrübeleriniz, çalıştığınız şirketler, aldığınız eğitimler, kişisel gelişim alanlarınız, hatta hobileriniz danışanlarınızın sizinle ilgili fikir edinmesi  açısından önemli kriterler olacaktır. Çalıştığınız alan ile ilgili ilave eğitim ihtiyaçları varsa bunları belirleyin ve hedefleriniz arasına ekleyin. Bu tür aktiviteler sizi öne çıkaracak ve hakkınızda vermek istediğiniz imajı güçlendirecektir. Potansiyel danışanlarınız sizinle ilgili yargılarını, bu verilerle oluşturmaktadır.

Tüm mecraların birbirini tamamlar, verilerin tutarlı ve kendinizle ilgili öne çıkarmak istediğiniz konulardan oluştuğu konusunda emin olun. Potansiyel danışanlarınızın size ulaşabilecekleri kanalları açık tutun ve mutlaka ses verin.  Unutmayın çoğu zaman ilk karar ve sonrasında satış süreci dijital kanallarda başlıyor!!

6. Adım : Kullanacağınız dile karar vermek    

Tüm mecralarda kullanacağınız “dil” kendinizle ilgili vermek istediğiniz ana mesajlar ve var olacağınız alan konusunda çok kritiktir. Bir örnek vermek gerekirse, lider koçluğu ve öğrenci koçluğu için aynı iletişim dilini kullanmak doğru olmayacaktır.

Bu hedef kitleler hem yaş, hem sosyal statü açısından oldukça farklı olduğundan dilinizin, web sitenizin, tarzının, hatta sitenizde kullandığınız fotoğraflardaki duruşunuzun ve giyim kodlarınızın dahi farklılaşması gerekir.

Bunu, gençlik segmentini hedef alan bir içecek markasının, aynı marka ile 40 yaş üzeri üst gelir grubu kitleye gidememesi gibi bir metafor ile anlatabiliriz. burada “ürün” aslında bizzat kendinizsiniz.

Tüm bu tercihleri birbiri ile tutarlı ve bir bütünlük içinde yapın ve yola çıkın. Hedeflerinizde yolda karşılaştığınız fırsatlar doğrultusunda ince ayarlar yapabilirsiniz. Gündemi, gelişmeleri, ihtiyaçları takip edin ve sürekli kendinizi geliştirmeye devam edin. “Koçun kariyer yolculuğu” ise bir sonraki makaleye kalsın…

Son söz :

Değerli koç arkadaşım, ülkemiz, gençliğimiz, ailen ve kendin için iyi bir şey yapıyorsun. Sektörümüzü birlikte hak ettiği yere getireceğiz. Yeter ki vaz geçme. Yolda kal.

Birlikte üretmek, paylaşma ve gelişmek dileğiyle.

 

Meriç Özgen

 

Umut Ahmet Tarakcı

 

Yazarın diğer yazıları:

Bilgi ve Kayıt Formu