MENTOR ÖZDEĞERLENDİRME FORMU

Mentorluk yapmak istiyorsanız aşağıdaki öz değerlendirme formu, iyileştirmeye açık alanlarınızı görebilmeniz için size fayda sağlayacaktır. Daha sonra iyileştirmeye açık alanlarınıza yönelik bir eylem planı yaparak gelişim yolculuğunu sürdürebilirsiniz.

Mesleki Bilgi ve Tecrübe ;

* Alanımla ilgili fikir ve enformasyon paylaşımım yüksek düzeydedir.
* Alanımla ilgili sorulara genellikle tatmin edici cevaplar verebilirim.
* Alanımla ilgili başarı hikayem / hikayelerim vardır ve bunları sistemli biçimde aktarabilirim
* Çevrem (network) mentorluk yapacağım işletmeye verim/ yarar sağlayacak genişliktedir
* Yaratıcı fikir ve tecrübelerimi yeni Ar-Ge / İnovasyon ve benzer projeler için kullanırım
* Alanımla ilgili mevzuat, teşvikleri ve etkinlikler konusunda bilgi birikimim vardır.( Ar-Ge ve İnovasyon dahil)

Mentorluk – Liderlik Yetkinlikleri ;

* Kendim için de çevrem için de yüksek, ancak ulaşılabilir standartlar belirleme becerim vardır.
* İş konusunda gereken disiplin ve tutarlılık becerisine sahibim (Zaman yönetimi, azim, süreklilik vb…)
* Yalnızca kısa dönemli performansa değil, vizyoner gelişime önem veririm.
* SMART (Zaman sınırlı, ölçülebilir, ulaşılabilir vb..)  Hedef ve strateji belirleme ve kararlılıkla ulaşma konusuna önem veririm
* Planlama, uygulamada takip ve kontrolü gerçekleştirmiş bu sayede zamanında gereken önlemlerin alınmasını rutin olarak uygularım
* Çevremdekilere destek olmanın yanı sıra özerklik tanırım. (Kafamdakini doğrudan dikte etmek yerine, konuyla ilgili kararları müzakereyle etkin biçimde karşı tarafı sürece dahil ederim)
* Çevremi alternatif yaklaşımlar ve çözümler üretmeye destek olurum ve teşvik ederim.
* Yaklaşımım genellikle sorun odaklı değil çözüm odaklıdır; Pozitif düşünme becerisine sahibim (zorlukları gelişimin bir parçası olarak görebilirim)
* Ketumumdur. Gizililik , özel bilgi, ticari sır gibi kavramlara çok önem veririm
* Etrafımdakileri yeni fikir ve ürün yaratma konusunda teşvik ederim.

İletişim – Etkileşim Becerileri ;

* Yargılamadan dinleme becerim vardır; Suçlayıcı olmayan geliştirici ve farkındalık yaratıcı bir üslupla ve beyaz (güçlü pozitif) kelimelerle geri besleme yaparım
* Kişiyi eleştirip motivasyonunu bozmak yerine davranışı eleştirip muhatap kişiyi çözümün bir parçası haline getirebilirim.
* Güçlü açık uçlu sorularla yaratıcılığı ve gelişimi teşvik ederim
* Bana telefon, internet vb. yöntemlerle kolay ulaşılabilir

 

Değerlendirme

Bu öz değerlendirme formunda kendinize, 100 tam puan üzerinden, 

*50 ve daha düşük not verdiyseniz çok kitap okumanızı / araştırmanızı ve bu yolculukta yol arkadaşınız olacak insan ve kurumlarla sıkça görüşmenizi tavsiye ederiz.

*50- 70 Puan arasında not verdiyseniz davranış ve bilgi boyutunda gelişime açık dikkat çekici alanlarınızın olduğunu söyleyebiliriz. Üzerine gidin

* 70-90 arası verdiyseniz gelişim ve değişim yolculuğunda güzel bir ilerleme kaydediyorsunuz demektir. Yolculuğa devam edin.

* 90-99 arası verdiyseniz durum gayet güzeldir. Bir de mentorluk yaptığınız firmanınki ile karşılaştırıp nasıl algılandığınızı size bildirebiliriz.

* 100 tam not verdiyseniz, kendinizi tekrar sorgulamanızı ve dışarıdan daha fazla geribildirim almanızı tavsiye ederiz. Kimse mükemmel değildir.  

NOT: 3 puanın altında verdiğiniz her satır sizin gelişim alanınızdır

Destek Kaynak: Harvard Manage Mentor (Coaching)

Yazarın diğer yazıları:

Bilgi ve Kayıt Formu