MENTORLUĞUN ETİK KURALLARI

Her işin olduğu gibi Mentorluğun da etik kuralları vardır. Aşağıda konuyla ilgili etik kurallar mevcuttur.

1.      Mentorluk yaptığı kişiler ile mentorluk sürecindeki tarafların sorumluluklarını, mentorluğun mahiyetini, gizliliğin mahiyeti ve sınırlarını belirten bir iş anlaşması yapar. Mentorluk ilişkileri çerçevesinde yapılmış her anlaşmaya veya sözleşmeye uyar.

2.      Sahip olduğu Mentorluk sertifika yeterliliklerini, uzmanlığını ve deneyimlerini tam olarak belirtmelidir. Sadece sertifikalandırıldığı alanda hizmet verebilir.

3.      Görüşmeleri sırasında paylaşılan bilgilerin gizliliğini taahhüt eder. Profesyonel ve etik bir şekilde uygulamaları yürütmek konusunda mentorluk yaptığı kişiye ya da kuruma karşı olan sorumluluğunu kabul eder.

4.      Mesleki yeterliliğini aşan bir uygulama yapmaz.

5.      Yürürlülükteki kanun, mevzuata ve etik kurallara bağlı olduğunu kabul eder.

6.      Mentorluk sürecinde mentor olarak vereceği bilgiler ve yapacağı uygulamalarda yanıltıcı olamaz veya asılsız iddialarda bulunamaz.

7.      Anlaşma veya sözleşme şartlarına uygun olmak kaydıyla, sürecin herhangi bir aşamasında danışanın mentorluk ilişkisini sona erdirebilme hakkına saygı duyar.

8.      Mentorluk yaptığı kişinin/kurumun mentorluk ilişkisinden yarar sağlamadığını anladığında mentorluk ilişkisini kesmelidir. Başka bir kaynağa ya da gerekirse başka bir profesyonel hizmete yönlendirebilmelidir.

9.      Uygulamalarını profesyonel ortamda yapmayı tercih eder.

 

Nuri Murat AVCI
Tügim Başkanı

Yazarın diğer yazıları:

Bilgi ve Kayıt Formu