Mesleki Bilgi ve Tecrübe ;

* Alanımla ilgili fikir ve enformasyon paylaşımım yüksek düzeydedir.
* Alanımla ilgili sorulara genellikle tatmin edici cevaplar verebilirim.
* Alanımla ilgili başarı hikayem / hikayelerim vardır ve bunları sistemli biçimde aktarabilirim
* Çevrem (network) mentorluk yapacağım işletmeye verim/ yarar sağlayacak genişliktedir
* Yaratıcı fikir ve tecrübelerimi yeni Ar-Ge / İnovasyon ve benzer projeler için kullanırım
* Alanımla ilgili mevzuat, teşvikleri ve etkinlikler konusunda bilgi birikimim vardır.( Ar-Ge ve İnovasyon dahil)
Bilgi ve Kayıt Formu