Mentorluk - Liderlik Yetkinlikleri ;

* Kendim için de çevrem için de yüksek, ancak ulaşılabilir standartlar belirleme becerim vardır.
* İş konusunda gereken disiplin ve tutarlılık becerisine sahibim (Zaman yönetimi, azim, süreklilik vb...)
* Yalnızca kısa dönemli performansa değil, vizyoner gelişime önem veririm.
* SMART (Zaman sınırlı, ölçülebilir, ulaşılabilir vb..)  Hedef ve strateji belirleme ve kararlılıkla ulaşma konusuna önem veririm
* Planlama, uygulamada takip ve kontrolü gerçekleştirmiş bu sayede zamanında gereken önlemlerin alınmasını rutin olarak uygularım
* Çevremdekilere destek olmanın yanı sıra özerklik tanırım. (Kafamdakini doğrudan dikte etmek yerine, konuyla ilgili kararları müzakereyle etkin biçimde karşı tarafı sürece dahil ederim)
* Çevremi alternatif yaklaşımlar ve çözümler üretmeye destek olurum ve teşvik ederim.
* Yaklaşımım genellikle sorun odaklı değil çözüm odaklıdır; Pozitif düşünme becerisine sahibim (zorlukları gelişimin bir parçası olarak görebilirim)
* Ketumumdur. Gizililik , özel bilgi, ticari sır gibi kavramlara çok önem veririm
* Etrafımdakileri yeni fikir ve ürün yaratma konusunda teşvik ederim.
Bilgi ve Kayıt Formu