ICF Koçluk Sözleşmesi Örneği (Türkçe)

LÜTFEN BU ÖNEMLİ BİLDİRİMİ OKUYUN

Aşağıdaki koçluk sözleşme formu, yalnızca  müşterilerinizle özel koçluk ve yasal ilişkilerinizi temsil eden bir sözleşme geliştirirken sizin için örnek bir sözleşme olarak sunulmaktadır. Sadece referans veya rehber olarak hizmet etmesi amaçlanmıştır. Sizi ve müşterilerinizi korumayı amaçlayan ilişkinin bir dizi önemli alanını kapsayan olası standart maddeler bulacaksınız. Sürümünüzü hazırladıktan sonra, herhangi bir ek girdi ve ICF Etik Kuralları’nın önerilen ilişkiye uygulanabilirliğini göz önünde bulundurmak için taslak formu hukuk danışmanınızla birlikte gözden geçirmeniz şiddetle tavsiye edilir.  ICF, bu örnek koçluk sözleşmesini, uygunluğu veya belirli bir amaç için kullanımı konusunda herhangi bir garanti veya temsilci olmadan “OLDUĞU GİBİ” kullanıma salamıştır.

ICF, bu örnek belgeden veya işbu belgedeki herhangi bir varyasyondan yararlanmaya yönelik gönüllü kararınızdan kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir talep, eylem, kayıp, herhangi bir tür veya nitelikte yaralanma veya kişi veya mülke verilen zararlar için her türlü sorumluluk veya sorumluluğu özellikle reddetmektedir.

ICF ÖRNEK KOÇLUK SÖZLEŞMESI

Bu Sözleşme, aşağıdaki konulara/sonuçlara/sonuçlara/sonuçlara/hedeflere  odaklanarak Müşteri için Koçluk Hizmetleri sağlamayı kabul ettiği: Ad, Şirket, Adres  _____   (Koç— koçluk niteliklerini, sertifikayı, kimlik bilgilerini vb.) ve ____ Adı, Adresi (Müşteri) tarafından ve bunlar arasında yapılır.

Koçluğun Tanımı: Koçluk, müşteriye kişisel ve profesyonel potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren düşündürücü ve yaratıcı bir süreçte Koç ve Müşteri arasındaki ortaklıktır (yasal bir iş ortaklığı olarak değil, bir ittifak olarak tanımlanır). Kişisel, mesleki veya iş hedeflerinin oluşturulmasını/geliştirilmesini kolaylaştırmak ve bu hedeflere ulaşmak için bir strateji/plan geliştirmek ve yürütmek için tasarlanmıştır. 

1) Koç-Müşteri İlişkisi:

  1. Koç, Uluslararası Koçluk Federasyonu “(ICF)” tarafından belirlenen davranış etiğini ve standartlarını korumayı kabul eder. https://www.icfturkey.org/icf-hakkinda/icf-etik-kurallari/ Müşterinin ICF Etik Kuralları’nı ve geçerli davranış standartlarını gözden geçirmesi önerilir.
  2. Müşteri, koçluk ilişkisinden ve Koç ile yaptığı koçluk çağrılarından ve etkileşimlerinden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan kendi fiziksel, zihinsel ve duygusal refahını, kararlarını, seçimlerini, eylemlerini ve sonuçlarını oluşturmaktan ve uygulamaktan tek başına sorumludur. Bu nedenle, Müşteri, Koçun herhangi bir eylem veya eylemsizlikten veya Koç tarafından sağlanan hizmetlerin doğrudan veya dolaylı bir sonucundan sorumlu olmadığını ve sorumlu olmayacağını kabul eder.  Müşteri, koçluğun   terapi olmadığını anlar ve   gerekirse terapinin yerini almaz ve herhangi bir zihinsel bozukluğu veya tıbbi hastalığı önlemez, iyileştirmez veya tedavi  etmez. 
  3. Müşteri ayrıca, koçluk ilişkisini istediği zaman sonlandırabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul eder. 
  4. Müşteri, koçluğun iş, finans, sağlık, ilişkiler, eğitim ve rekreasyon dahil olmak üzere hayatının farklı alanlarını içerebilecek kapsamlı bir süreç olduğunu kabul eder. Müşteri, bu sorunların nasıl ele alınacağına karar vermenin, koçluk ilkelerini bu alanlara dahil etmenin ve seçimlerin uygulanmasının yalnızca Müşterinin sorumluluğunda olduğunu kabul eder. 
  5. Müşteri, koçluğun Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından tanımlandığı şekilde zihinsel bozuklukların tanısını veya  tedavisini içermediğini ve koçluğun yasal, tıbbi veya diğer nitelikli profesyoneller tarafından danışmanlık, psikoterapi, psikanaliz, akıl sağlığı bakımı, madde bağımlılığı tedavisi veya diğer profesyonel tavsiyelerin yerine kullanılmayacağını ve gerektiğinde bu tür bağımsız profesyonel rehberlik almanın Müşterinin münhasır sorumluluğu olduğunu kabul eder. Müşteri şu anda bir ruh sağlığı uzmanının bakımı altındaysa, Müşterinin, Müşteri ve Koç tarafından kararlaştırılan koçluk ilişkisinin niteliği ve kapsamı hakkında ruh sağlığı sağlayıcısını derhal bilgilendirmesi önerilir.
  6. Müşteri, koçluk ilişkisini geliştirmek için dürüst bir şekilde iletişim kurmayı, geri bildirime ve yardıma açık olmayı ve programa tam olarak katılmak için zaman ve enerji yaratmayı kabul ettiğini kabul eder.

 

2) Hizmetler : Taraflar, (yöntemleri açıklayın), örneğin şahsen, internet, telefon) toplantılar yoluyla

___  ay Koçluk Programı yapmayı kabul eder.  Koç, Koç tarafından tanımlandığı şekilde planlanan toplantılar arasında e-posta ve sesli mesaj yoluyla Müşteriye sunulacaktır  (bu koşulları burada açıklayın). Koç, Müşterinin isteğine göre  ____ eşit oranlı olarak ek süre için de kullanılabilir (örneğin, belgeleri gözden geçirme, raporları okuma veya yazma, koçluk saatleri dışında müşteriyle ilgili diğer hizmetlerle ilgilenme).

 

3) Program ve Ücretler : Bu koçluk sözleşmesi 00/00/0000

itibariyle geçerlidir.    Ücret______  (varsa peşin tutar) ve/veya  ______  (tutar) aylıktır  (toplantı sayısı/ wk, ay vb.) .

Aramalar/toplantılar ____ olacaktır (arama veya toplantı uzunluğu örneğin 30, 45, 60, 90, 120 dakika). Bu sözleşme imzalanmadan ve tarihlendirilmedan önce fiyatlar değişirse, geçerli oranlar geçerli olacaktır.

Bu Sözleşmenin süresi için yürürlükte olan geri ödeme politikası aşağıdaki gibidir: Koçun geri ödeme politikasını ekleyin

 

4) Prosedür:

Koçluk toplantılarının zamanı ve/veya yeri Koç ve Müşteri tarafından karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zamana göre belirlenecektir. Müşteri tüm zamanlanmış çağrıları başlatır ve tüm zamanlanmış toplantılar xxxxxx için aşağıdaki numaradan Koç’u arar. Koç planlanan bir arama için başka bir numarada olacaksa, Müşteri planlanan randevu saatinden önce bilgilendirilecektir.

 

5) Gizlilik: Bu koçluk ilişkisinin yanı sıra, Müşterinin bu ilişkinin bir parçası olarak Koç ile paylaştığı tüm bilgiler (belgelenmiş veya sözlü), ICF Etik Kuralları’nda belirtilen gizlilik ilkelerine bağlıdır. Bununla birlikte, Koç-Müşteri ilişkisinin yasal olarak gizli bir ilişki olarak kabul

olmadığını  (tıp ve hukuk meslekleri gibi) ve bu nedenle iletişimin yasal olarak tanınan herhangi bir ayrıcalığın korunmasına tabi olmadığını lütfen unutmayın. Koç, Müşterinin yazılı izni olmadan Müşteri ile ilgili herhangi bir bilgiyi ifşa etmemeyi kabul eder. Koç, Müşterinin izni olmadan Müşterinin adını referans olarak açıklamaz. 

Gizli Bilgiler  şunları içermez:    (a) Müşteri tarafından döşenmeden önce Koçun elindeydi; (b) genellikle halk tarafından veya Müşterinin endüstrisinde bilinir; (c) Müşteriye karşı herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmeden Koç tarafından üçüncü bir taraftan alınır; (d) Müşterinin gizli bilgileri kullanılmadan veya atıfta bulunulmadan Koç tarafından bağımsız olarak geliştirilir; veya (e) Koç’un tüzük, yasal olarak verilen mahkeme celbi veya mahkeme kararıyla açıklanması gerekir; (f) Koç’a açıklanır ve bu açıklamanın bir sonucu olarak Koç, Müşteri veya başkaları için yakın veya olası bir tehlike veya zarar riski olduğuna makul bir şekilde inanmaktadır; ve (g) yasadışı faaliyet içerir.  Müşteri ayrıca, Koç ile ilgili herhangi bir gizlilik sorusu veya endişesini zamanında gündeme getirme yükümlülüğünü de kabul eder. 

 

6) Bilgilerin Yayınlanması:  (İsteğe bağlı, belirli bir duruma göre)

1) Koç, ICF (Uluslararası Koç Federasyonu) Kimlik Bilgilerini takip etmek ve/veya sürdürmek için eğitime ve sürekli eğitime katılır. Bu işlem, ICF tarafından olası doğrulama için tüm Müşterilerin adlarını ve iletişim bilgilerini gerektirir. Bu sözleşmeyi imzalayarak, koçluk ilişkisini doğrulamak için yalnızca adınızın, iletişim bilgilerinizin ve koçluğun başlangıç ve bitiş tarihlerinin ICF personeli ve/veya bu sürece dahil olan diğer taraflarla paylaşılmasını kabul edersiniz,  kişisel  notlar paylaşılmayacaktır.


Kabul ediyorum __________________ Reddediyorum  _________

Mesleğimizin etiğine göre, konular eğitim, denetim, mentorluk, değerlendirme ve koç mesleki gelişim ve/veya danışma amacıyla diğer koçluk profesyonelleri ile anonim ve varsayımsal olarak paylaşılabilir.

7) İptal Politikası : Müşteri, planlanan çağrılardan/toplantılardan saatler önce Koç

___  (sayı) bildirimde bulunmanın Müşterinin sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Koç, kaçırılan bir toplantı için Müşteriye fatura kesme hakkını saklıtutar. Koç, kaçırılan toplantıyı yeniden planlamak için iyi niyetle deneyecektir.

 

8) Kayıt Tutma Politikası: (İsteğe bağlı olarak, Koç böyle bir politikayı benimsemişse)

Müşteri, Koç-Müşteri ilişkisi süresince elde edilen veya paylaşılan belgeler, bilgiler ve verilerle ilgili olarak Koçun kayıt tutma politikasını açıkladığını kabul eder.  Bu tür kayıtlar Koç tarafından ___ yıldan az olmayan bir süre boyunca Koç’un seçtiği bir formatta (basılı veya dijital/elektronik) muhafaza edilecektir.  

 

9) Fesih : Müşteri veya Koç, _#__haftalarca yazılı

bildirimde bulundurarak bu Sözleşmeyi istediği zaman feshedebilir.  Müşteri, koçluk ilişkisinin fiilen sona erdiği tarih de dahil olmak üzere, koça sunulan tüm koçluk hizmetlerini telafi etmeyi kabul eder.

 

10) Sınırlı Sorumluluk:

Bu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında, Koç, müzakere edilen, üzerinde anlaşmaya varılan ve verilen koçluk hizmetleriyle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti, beyan veya garanti vermemektedir. Hiçbir durumda Koç, dolaylı, dolaylı veya özel zararlardan Müşteriye karşı sorumlu olmayacaktır. Müşterinin uğrayabileceği zararlara bakılmaksızın, Koçun bu Sözleşme kapsamındaki tüm sorumluluğu ve Müşterinin münhasır çözümü, fesih tarihi de dahil olmak üzere, fesih tarihi de dahil olmak üzere tüm koçluk hizmetleri için Müşteri tarafından bu Sözleşme kapsamında Koç’a ödenen tutarla sınırlı olacaktır.

 

11) Sözleşmenin Tamamı:

Bu belge, Koç ve Müşteri arasındaki sözleşmenin tamamını yansıtır ve konuyla ilgili olarak tarafların tam bir anlayışını yansıtır. Bu Sözleşme, önceki tüm yazılı ve sözlü beyanların yerini almaktadır. Sözleşme, hem Koç hem de Müşteri tarafından yazılı olarak imzalanmadıktan sonra değiştirilemez, değiştirilemez veya ekilemez.

 

12) Uyuşmazlık Çözümü:

Bu Sözleşmeden karşılıklı rıza ile çözülemeyen bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, Müşteri ve Koç, verilen bildirimden sonra (30 gün gibi belirli bir süre) iyi niyetle arabuluculuk yapmayı kabul eder. Anlaşmazlık bu şekilde çözülmezse ve yasal işlem yapılması durumunda, hakim taraf avukatlık ücretlerini ve mahkeme masraflarını karşı taraftan geri alma hakkına sahip olacaktır.

 

13) Bölünebilirlik:

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, geri kalan hükümler geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.  Mahkeme, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğunu, ancak bu hükmü sınırlayarak geçerli ve uygulanabilir hale geleceğini tespit ederse, söz konusu hükmün sınırlı olarak yazıldığı, yorumlandığı ve uygulandığı kabul edilecektir.

 

14) Feragat:


Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanmaması, bu tarafın bu Sözleşmenin her hükmüne harfiyen uymayı uygulama ve zorunlu kılacak hakkının feragati veya sınırlaması olarak yorumlanmayacaktır.

 

15) Yürürlükteki Yasalar:


Bu Sözleşme, herhangi bir kanun ihtilafı hükümlerine etki etmeden__

 

16) Bağlayıcı Etkisi: 

İşbu Sözleşme, işbu sözleşmedeki taraflar ve ilgili halefleri ve izin verilen atamalar için bağlayıcı olacaktır. 

 

Lütfen her iki kopyayı da imzalayın ve planlanan ilk koçluk toplantısından önce bu Müşteri Sözleşmesinin bir kopyasını iade edin. Bir kopyasını kayıtlarınız için saklayın ve diğerini şuraya postalayın: 

 

Koç ve Adres:

Istemci:

Müşteri Adı ve adresi

Ad/Başlık:

İmza:Tarih:

Koç/ for _______ (şirket adı)

İsim/Unvan: Koç ve unvan 

İmza: Tarih: 

tr_TRTurkish